Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Komentar kalian amat dialu-alukan. Sebarang komentar dengan menggunakan "Anonymous" tidak lagi akan dilayan. Bersama bertanggungjawab memajukan dan mengangkat martabat Industri Kekompetenan.

Penulisan di dalam blog ini cuma pandangan penulis sahaja. Ia tidak menggambarkan pandangan atau pendirian atau mewakili mana-mana pertubuhan atau syarikat atau Institusi yang penulis sedang atau pernah sertai.

Dari Meja Penulis,
Mohd Razib Bin Ramili

Thursday, December 17, 2009

Mahu bergelar "Chargeman"?

Kalau kalian mahu menduduki peperiksaan Chargeman BO melalui ILSAS, pastikan kantung kalian ada melebihi RM 13k. Kalau memilih untuk menduduki peperiksaan persendirian, 5k sudah memadai. menurut laman sesawang Suruhanjaya Tenaga:

Penjaga Jentera (Calon-calon Persendirian)
 • Permohonan untuk menduduki peperiksaan kekompetenan Penjaga jentera hendaklah dengan menggunakan Borang ST(PE)1 Pindaan 2003.
 • Kelayakan seperti Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003 iaitu :
 • seorang warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 20 tahun
 • mempunyai satu kelayakan pelajaran yang sesuai yang diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga (sekurang-kurangnya lulus PMR atau tamat tingkatan tiga sekolah bantuan penuh kerajaan) atau telah memiliki sijil kekompetenan Penjaga Jentera bagi sekatan yang lebih rendah.
 • mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pertolongan cemas, pemulihan pernafasan dan rawatan renjatan elektrik.
 • boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.
 • calon-calon hendaklah mempunyai buku log bagi membuktikan pengalaman bekerja yang disahkan oleh tenaga pengajar lain yang memegang perakuan kekompetenan ST yang berkaitan.
 • Mempunyai pengalaman tidak kurang dari tiga tahun (termasuk sekurang-kurangnya satu tahun bekerja di kilang sekarang) dalam suatu kerja bekalan elektrik atau dalam kilang atau lombong, di mana ianya terlibat secara langsung dalam pengendalian alat-alat elektrik yang hidup. Ini hendaklah merangkumi dalam semua bidang penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik.
 • Pengalaman untuk menentukan kelayakan menduduki peperiksaan bagi kategori-kategori tertentu adalah seperti di Lampiran D. Dan calon-calon dibolehkan mengambil peperiksaan bermula dari voltan A0 atau A1 kecuali:
 • calon-calon dari TNB dan SESB dibenarkan mengambil peperiksaan terus ke B0 atau B0-1 yang mana perakuan kekompetenan yang dimilikinya adalah B0 sehingga 11kV (tanpa kelayakan voltan rendah).
 • Carta Kelayakan menduduki peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera adalah saperti di Lampiran C1.
 • Carta aliran prosidur menduduki Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera adalah seperti di Lampiran C3.


Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan AO

 • Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Suruhanjaya tenaga 2001.
 • Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003.
 • Standard Pendawaian Malaysia (Electrical Installations Of Buildings - MS IEC 60364)
 • Sistem Pencegah Kebakaran
 • pemilihan dan kendalian alat pemadam kebakaran mudahalih (portable fire extinguisher)
 • sistem gas halon dan sprinkler
 • sistem penggera
 • Alat-alat Perlindungan Dalam Pepasangan Voltan Rendah
 • Semua jenis pemutus litar (ACB, OCB, MCCB, MCB, ELCB, dll)
 • suis-suis keselamatan
 • jenis fius:
 • fius boleh didawai semula
 • HRC
 • Time lag fuse dll.
 • "oil dash pot"
 • sistem pembumian
 • Elektrik Asas
 • angkadar / faktor kuasa (p.f.)
 • definasi dan perkiraan angkadar kuasa
 • kesan-kesan faktor kuasa yang rendah
 • kadaran pemuat (capacitor rating) bagi pemberulan pf.
 • ciri-ciri voltan (voltan fasa, voltan terminal & susut voltan)
 • arus (litar arus terus dan arus ulang alik)
 • jenis-jenis kuasa (ketara, sebenar & reaktif)
 • ciri-ciri perintang
 • pemuat
 • galangan
 • asas kemagnetan
 • Transformer
 • binaan, jenis, kegunaan, perbezaan antara pengubah-pengubah yang berlainan jenis
 • fungsi bahagian-bahagian penting dalam pengubah
 • baikpulih pengubah (overhauling)
 • pengujian dan mula tugas pengubah baru
 • Kabel
 • pemilihan kabel
 • jenis, saiz, keupayaan membawa arus dan susutan voltan
 • penyambungan dan tamatan (jointings dan terminations)
 • kerosakan-kerosakan pada kabel dan analisa kerosakan
 • penggunaan alat-alat mengesan kerosakan pada kabel
 • Kabel Bawah Tanah
 • jenis, saiz, keupayaarus an membawa
 • penggalian, cara merentang dan menanam kabel (excavation and cable laying) dalam pelbagai keadaan
 • penyambungan kabel (cable jointing), penentuan fasa (phasing) dan tamatan (termination)
 • peti pembekal (feeder pillar), papan agihan (distribution boards)
 • pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan
 • Motor dan Alat Kawalan
 • jenis-jenis motor, kegunaan, perbezaan dan cara gerak tugas
 • penyelenggaraan, mengesan kerosakan dan pembaikan
 • penghidup termasuk ciri-ciri perlindungan
 • Bateri
 • prinsip kerja
 • jenis, saiz, penyelenggaraan dan sistem cas
 • Alatukur dan Alat Uji
 • pengenalan dan penggunaan berbagai jenis alatukur dan alatuji
 • Pendingin Udara
 • jenis-jenis pendingin udara
 • komponen-komponen pendingin udara
 • kendalian dan senggaraan
 • Pemeriksaan Bagi Peralatan Papan Suis Utama
 • sistem pembumian, OCB, papan suis dan "switching tripping equipment"
 • pengasing, "relay and pilot wiring" dsb
 • Pepasangan Pengguna (Consumer Installation)
 • rekabentuk dan jenis-jenis pendawaian bagi pepasangan pengguna
 • pembumian
 • pengujian pepasangan (ujian-ujian turutan)
 • pepasangan lampu neon
 • Lampu jalan
 • pepasangan dan penyelenggara


Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan A1

Semua sukatan pelajaran bagi A0 termasuk Sistem Talian Atas

Talian Atas
 • jenis-jenis tiang (poles), pembinaan dawai umbang (stay)
 • jenis-jenis kabel, saiz keupayaan membawa arus
 • pemasangan talian meliputi merenggang (tensioning), melendut (sagging dan had kelegaan (clearance)
 • peralatan talian seperti "poles fuses", penangkap kilat (lighting arrestors), pendakap D (D bracket)
 • pemasangan dan penyelenggaraan peralatan talian atas dan lain-lain seperti peti pembekal (feeder pillars) dan papan agihan
 • pembumian
 • "span length" dan kedudukan tiang
 • lampu jalan
 • langkah keselamatan ketika bekerjaSukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera A4-1

Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 termasuk :

 • Stesen janakuasa (tidak termasuk penyegerakkan [synchronising] janakuasa)
 • penjanaan voltan rendah
 • perkakasusi (switchgears) voltan rendah
 • Janakuasa diesel voltan rendah
 • Pengujian, penserbisan dan mengesan kerosakan / baikpulih "Automatic Voltage Regulator" (AVR)

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan A4-2

Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 termasuk :

 • Stesen janakuasa (tidak termasuk penyegerakkan [synchronising] janakuasa dan kendalian talian
 • penjanaan voltan rendah
 • perkakasusi (switchgears) voltan rendah
 • Janakuasa diesel voltan rendah
 • Pengujian, penserbisan dan mengesan kerosakan / baikpulih "Automatic Voltage Regulator" (AVR)


Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan A4

Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1, A4-1, A4-2 termasuk :

 • penyegerakkan janakuasa
 • faktor-faktor yang berkaitan dengan penyegerakkan janakuasa
 • cara penyegerakkan dijalankan (teori dan amali)


Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan B0-1

 • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah tidak termasuk penyegerakkan janakuasa.
 • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori A0.

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan B-2

 • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
 • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori A0.

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan B1

 • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
 • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori A1.

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Sekatan B4

 • Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
 • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori A4


2 comments:

basir said...

hi,saya ingin tahu di mana sy boleh daftar utk teori dan praktikal untuk chargeman AO ,sy tinggal di area k.l. tlg cadangkan sy pusat bertauliah yg boleh sy serta ,sy ingin belajar utk part time selepas kerja 6pm.terima kasih.email sy s.j@live.com.my

solehuddin said...

SAYA DA ADDA SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK ADAKAH SAYA LAYAK MENDUDUKI PW2???
TANPA MENDUDUKI BWI?