Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Komentar kalian amat dialu-alukan. Sebarang komentar dengan menggunakan "Anonymous" tidak lagi akan dilayan. Bersama bertanggungjawab memajukan dan mengangkat martabat Industri Kekompetenan.

Penulisan di dalam blog ini cuma pandangan penulis sahaja. Ia tidak menggambarkan pandangan atau pendirian atau mewakili mana-mana pertubuhan atau syarikat atau Institusi yang penulis sedang atau pernah sertai.

Dari Meja Penulis,
Mohd Razib Bin Ramili

Tuesday, December 29, 2009

Masalah ketika ingin Mendaftarkan Pepasangan


On Line Tap changer model at ILSAS

Kekeliruan timbul apabila ditanya "Siapa yang perlu mendaftarkan pepasangan?". Adakah Pemunya, Pengurusan atau Pemaju?

Jika amati akta 21, yang menyatakan:

"Sebelum siapnya sesuatu pepasangan baru, selain daripada pepasangan yang dipunyai oleh pihak berkuasa bekalan, pemunya hendaklah mengemukakan, dengan pendua, kepada Suruhanjaya, suatu permohonan untuk pendaftaran.........(rujuk Akta 21 subseksyen 1)"


Maka, dapatlah disimpulkan, yang sepatutnya bertanggungjawab mendaftarkan pepasangan adalah PEMAJU. Mana mungkin pemunya atau pengurusan mempunyai hak di atas kertas ketika sesuatu pepasangan itu belum siap bukan?

Dan, adakah pemaju- pemaju melaksanakan akta ini? Siapa yang sering menanggung beban dari segi kos dan birokrasi dokumentasi? Selalunya, pihak pengurusan.

Berapa kos yang akan ditanggung ketika mahu mendaftarkan pepasangan? Ia SUBJEKTIF. Saya terlibat secara langsung ketika sebuah Menara 23 Tingkat, dilawat secara kejutan (suprise visit) oleh Ir. Cheah (Pengarah ST Kawasan Tengah). Saya telah beberapa kali menasihati pihak pengurusan tentang kewajipan mendaftarkan pepasangan namun dipandang enteng. Biasanya, kertas kerja bagi mendapatkan bajet untuk mendaftarkan pepasangan agak sukar jika tiada surat peringatan dari ST. ST memberi 2 peringatan dan kami terpaksa berbincang semeja dengan Ir. Cheah bagi menangguhkan sedikit akibat dari bajet yang lewat diluluskan. Alhamdulillah, pihak ST amat faham situasi kami sebagai Pihak Pengurusan.

Kami menerima 3 sebutharga.3 syarikat yang menghantar sebutharga yang meliputi dokumentasi ST, Endorsan diagram, Test report, Switchboard Certificate dan yang paling mahal adalah Consultation charges. Kompeni A meletak harga RM31000, kompeni B RM 16000 dan Kompeni C meletakkan harga RM9000.

Sudah pasti kompeni C yang dipilih. Namun, persoalan yang ingin saya bincangkan di sini, kenapa kos yang sebegini besar ditanggung oleh pihak Pengurusan Pepasangan?

Ia tidak akan berlaku jika pembeli yang ingin membeli sesuatu pepasangan memastikan perihal Pendaftaran Pepasangan diletakkan di dalam checklist sebelum beli (Pre-Purchase Checklist).

Orang Kompetenlah yang wajar memainkan peranan dalam memastikan majikan yang mahu membeli pepasangan diingatkan. Orang Kompeten agak penting bagi sesebuah syarikat yang menguruskan hartanah atau bangunan (property and building management company).

Ada juga teman-teman yang menanyakan, pepasangan yang bagaimana jatuh kritikal untuk didaftarkan?

Saya menjawab "Pepasangan yang mempunyai janakuasa tunggu-sedia atau mempunyai kemasukan 11kV kestas atau kedua-duanya sekali".

Sumber saya? Dari seseorang yang kalian kenal dan berpengaruh di bidang ini namun saya memilih ntuk merahsiakannya. Noktah.

No comments: