Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Komentar kalian amat dialu-alukan. Sebarang komentar dengan menggunakan "Anonymous" tidak lagi akan dilayan. Bersama bertanggungjawab memajukan dan mengangkat martabat Industri Kekompetenan.

Penulisan di dalam blog ini cuma pandangan penulis sahaja. Ia tidak menggambarkan pandangan atau pendirian atau mewakili mana-mana pertubuhan atau syarikat atau Institusi yang penulis sedang atau pernah sertai.

Dari Meja Penulis,
Mohd Razib Bin Ramili

Thursday, December 17, 2009

Voltan Nominal

extracted from ST website.

PEMBERITAHUAN

Adalah dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Tenaga (ST) telah bersetuju untuk menetapkan pemakaian standard MS IEC 60038:2006 – IEC standard voltages sebagai voltan nominal bagi sistem bekalan voltan rendah yang baru di Malaysia iaitu 230/400V dengan julat +10% dan -6% pada frekuensi 50 Hz dengan julat ± 1%, menggantikan voltan bekalan sediada iaitu 240/415V dengan julat +5% dan -10% pada frekuensi yang sama.

Pemakaian standard MS IEC 60038:2006 – IEC standard voltages ini berkuatkuasa mulai
01 Januari 2008.

Jika ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengannya, sila hubungi pegawai-pegawai berikut:-

1) En Abdul Rahim bin Ibrahim
Ketua
Unit Pemantauan, Pembekalan & Perkhidmatan
Jabatan Perbekalan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga
Tel: 603-2612 5581
2)
Ir. Fairus binti Abd Manaf
Ketua
Unit Pepasangan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga
Tel: 603-2612 5407

atau mengemukakan pertanyaan bertulis kepada info@st.gov.myAlamat email ini telah dilindungi dari spam bots, anda perlukan Javascript enabled untuk melihatnya

No comments: